Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!

Dị tật & bất thường

Dị tật & bất thường

Bệnh lý tinh hoàn ẩn và các nguyên nhân gây bệnh tinh...

Tinh hoàn ẩn là bệnh lý như thế nào? Nguyên nhân gây ra bệnh tinh hoàn ẩn ra sao?

Xem thêm

Phương pháp điều trị bệnh tinh hoàn ẩn

Lộ trình điều trị tốt nhất là: Theo dõi sự di chuyển của tinh hoàn trong vòng 6 tháng đầu mà không cần can thiệp gì

Xem thêm

Các phương pháp điều trị bệnh cong vẹo dương vật

Có nhiều phương pháp điều trị bệnh cong vẹo dương vật như dùng thuốc hoặc phẫu thuật.

Xem thêm

Cong vẹo dương vật và nguyên nhân cong vẹo dương vật

Cong vẹo dương vật và phương pháp điều trị

Xem thêm