Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!

Thanh niên Hàn Quốc muốn cùng bs Hưng lan tỏa

Thanh niên Hàn Quốc muốn cùng bs Hưng lan tỏa

456

Anh Kim Tea Skik một thanh niên Hàn Quốc đã trải qua quá trình thực hiện đình sản với bác sỹ Hưng. Anh ấy thấy bác sỹ Hưng làm tốt và đánh giá cao chuyên môn của bác sỹ Hưng. Như anh ấy tìm hiểu và thấy rằng ở Hàn Quốc làm thủ thuật này rất phổ biến. Sau khi đặt niềm tin vào bác sỹ nam khoa Nguyễn Bá Hưng, anh ấy cũng thấy rất nhẹ nhàng như người Hàn kể với anh ấy "rất nhẹ nhàng ngủ dậy đã xong và không hề đau".

Hình ảnh: Dr Hưng đang ngồi nói chuyện với anh Kim

Anh ấy mong muốn nam giới Việt Nam cũng nên có trách nhiệm với phụ nữ nhiều hơn và nhờ bác sỹ nam khoa Nguyễn Bá Hưng lan tỏa việc có nhân văn và đầy tính trách nhiệm này.