Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!

Chym mơ kiếp con gà 2

Chym mơ kiếp con gà 2

430

CHYM MƠ KIẾP GÀ

Ước gì anh hóa thành gà
Ngày ngày đạp mái các nhà xung quanh

Kiếp gà trống thật vẻ vang
"Đạp" xong vỗ đít gáy vang đất trời

Kiếp sau xin chớ làm người
Làm con gà trống cho đời tự do
Thả sức mà gáy o... o...
Quanh năm đạp mái không lo trả tiền

(Sưu tầm nguồn internet)