Rối loạn hành vi lệch lạc tình dục

Rối loạn hành vi lệch lạc tình dục

Bệnh phô dâm và phương pháp điều trị bệnh phô dâm

Bệnh phô dâm là một rối loạn hành vi lệch lạc tình dục. Bệnh này gặp chủ yếu ở nam giới với biểu hiện là thích khoe của quý, còn với phụ nữ rất ít gặp trong việc khoe “cô bé”.

Xem thêm