Tình dục và Ham muốn tình dục

Tình dục và Ham muốn tình dục

Tổng quan về tình dục và những thành tố tình dục...

Tình dục là một phạm trù rất rộng rất đa dạng và cũng là món quà quí mà tạo hóa tặng và ban phát cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, màu da, trai hay gái, vua quan giàu có hay...

Xem thêm