Khám bệnh lý giới tính

Khám bệnh lý giới tính

Tại sao nên khám tư vấn các bệnh liên quan đến giới...

Các vấn đề về giới tính luôn hàm chứa sự kỳ thị, phản đối gay gắt quyết liệt từ người thân, cộng đồng và xã hội vậy làm sao để xử lý đúng và hài hòa giữa cơ thể, xu hướng...

Xem thêm